Từ năm học 2018 - 2019 Trường Cao đẳng Việt - Anh tuyển sinh du học sinh Lào các ngành Cao đẳng Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Xét nghiệm hệ chính quy...