Công văn của Bộ LĐ-TB&XH về việc chương trình "Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp" năm 2018.