Ngày 21/4, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường và công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Việt Anh.