KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN NĂM 2021

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN NĂM 2021

Căn cứ vào quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Căn cứ vào tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19;Trường Cao đẳng Việt - Anh xây dựng kế hoạch giảng dạy và tập trực tuyến cho tất cả sinh viên từ năm học 2021 - 2022...
Xem tiếp
Tin tức Khoa học công nghệ
Liên kết website
Số lượt truy cập
Hôm nay : 1