Trường Cao đẳng Việt - Anh được thành lập theo quyết định số 1955/QĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nâng cấp từ Trường Trung cấp Việt - Anh. Trường nằm tại số 2 Nguyễn Chí Thanh - P. Quán Bàu - Tp. Vinh - Nghệ An