TKB Áp dụng từ ngày 25/06/2018 (Đã cập nhật lịch T7 và CN)

TKB Áp dụng từ ngày 25/06/2018 (Đã cập nhật lịch T7 và CN)

Tài liệu đính kèm: Tải về

Lịch các lớp chính quy (học từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu nghỉ hè từ ngày 01/07/2018 đến 15/08/2018

Các lớp thứ 7 và Chủ nhật bắt đầu nghỉ hè từ ngày 02/07/2018 đến 30/07/2018 (Riêng lịch học hè một số lớp sẽ có thông báo trên website của Nhà trường)

Liên kết website
Số lượt truy cập
Hôm nay : 14
Tháng 07 : 967