TKB áp dụng từ ngày 20/08/2018 (Các lớp học từ thứ 2 đến thứ 6 đã trở lại học theo lịch)

TKB áp dụng từ ngày 20/08/2018 (Các lớp học từ thứ 2 đến thứ 6 đã trở lại học theo lịch)

Tài liệu đính kèm: Tải về

Lịch học các lớp Chính quy học từ thứ 2 đến thứ 6 đã bắt đầu từ ngày 20/08/2018, đề nghị học sinh và giáo viên chú ý thực hiện nghiêm túc

Liên kết website
Số lượt truy cập
Hôm nay : 15
Tháng 08 : 1.375