KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ vào chương trình đào tạo các ngành Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm Y học hệ Cao đẳng chính quyPhòng đào tạo và Nghiên cứu khoa học lập kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 cho khóa K12 và K13
Đọc thêm
Liên kết website
Số lượt truy cập
Hôm nay : 30