Du học Hàn Quốc
Coi trọng phát triển thể chất để phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ cho học sinh (HS) là vấn đề được nêu tại Nghị quyết 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT). Mặc dù được xác định có vai trò quan trọng không kém nhiệm vụ dạy các môn văn hóa, song, công tác ...
Văn bản pháp quy
Tin tức Khoa học công nghệ
Liên kết website
Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Hôm nay : 44
Tháng 03 : 2.012
Tổng số : 2.044